اصل تمام‌نگار یا اصل هولوگرافیک (Holographic principle)

اصل تمام‌نگار یا اصل هولوگرافیک (Holographic principle) یک نظریه در گرانش کوانتمی و نظریه ریسمان است. این نظریه را به جرارد توفت، لئونارد ساسکیند، و چارلز تورن نسبت می‌دهند.

بر اساس این نظریه، حجم یک فضا را می‌توان در مرزهای آن فضا همانند یک هولوگرام توصیف کرد. بر این طریق، جهان فیزیکی را میتوان یک هولوگرام دانست که اطلاعات آن در افق گرانشی کیهان توصیف شده است.

/ 0 نظر / 24 بازدید